Werkwijze

Voorbereiding op uw bezoek
Uw bezoek bij de handchirurg verloopt effectief als u zoveel mogelijk gegevens over uw aandoening, eerdere behandelingen en/of onderzoeken meeneemt, danwel voorafgaand aan uw bezoek toestuurt. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens ook voor u opvragen. Neem ook gegevens mee over medicatie die u gebruikt.

Het eerste bezoek aan de handchirurg / handtherapeut
Tijdens het eerste bezoek worden uw klachten in kaart gebracht en wordt direkt een plan van aanpak voorgesteld.
> Zo nodig kunnen direkt röntgenfoto’s gemaakt en beoordeeld worden.
> Als behandeling met een injectie of spalk nodig kan dit ook tijdens dit eerste bezoek.
> Een consult van de handtherapeut of behandeling op de gipskamer is direkt mogelijk.
> Als een operatie nodig is kunt u meteen door de anaesthesist gezien worden en een afspraak voor de operatie maken.

In verband met preventieve CoViD-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om direkt een consult handtherapie of direkt een consult voor preoperatieve screening door de anesthesist te krijgen tijdens uw eerste bezoek. 

Kwaliteit
Net als u willen wij de beste zorg voor uw handen. Handen, vooral de vingers en pols, zijn veel minder vergevingsgezind dan vaak gedacht wordt. Handchirurgie is een vak apart en dient door ervaren chirurgen met een specifieke expertise uitgevoerd te worden.

Nabehandeling
Ook handtherapie is een bijzondere specialisatie waarmee vaak operaties voorkomen kunnen worden en het resultaat van operaties optimaal kan worden. Op het handenspreekuur werken de handtherapeuten samen met u en uw chirurg om de behandeling te coördineren. Handtherapie kan in het ziekenhuis plaatsvinden maar er kan ook een overdracht met een specifiek behandelplan verzorgd worden voor een handtherapeut in uw regio.

Spoed
Wij zijn een gespecialiseerde afdeling in een regulier ziekenhuis. We zijn dus 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Er is een spoedeisende hulp afdeling in het ziekenhuis waar u ook terecht kan. Uw behandelend arts of de dienstdoende plastisch chirurg / handchirurg is overdag bereikbaar via de afdeling handchirurgie en in de avond- en nachturen zijn wij bereikbaar via de portier van het Rode Kruis Ziekenhuis (telefoonnummer 0251-265555).

We zijn er voor u als we er moeten zijn! Ook als u vragen heeft of twijfels over de behandeling van elders kunt u altijd voor een second opinion bij ons terecht.