Ons team chirurgen

Op de afdeling handchirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk werken 9 plastisch chirurgen. Allen met een gedegen opleiding en ervaring in de handchirurgie vanuit het belangrijke principe dat handen niet vergevingsgezind zijn en bijzonder serieus genomen moeten worden.

Alle plastisch chirurgen in deze groep hebben eigen bijzondere aandachtsgebieden waarin ze topklinische zorg kunnen bieden. Een aantal van deze plastisch chirurgen hebben de hand- en polschirurgie tot hun superspecialisatie uitgebouwd. Zowel binnen het gehele spectrum hand- en polschirurgie als binnen de bijzondere reconstructies na brandwonden.
Hiernaast vindt u de negen plastisch chirurgen met een korte profielschets.

De afdeling handchirurgie verzorgd ook de opleiding tot plastisch chirurg en participeert in het Nederlands Fellowship Hand- en Polschirurgie. Hierdoor wordt de zorg voor uw hand en pols ook bijgestaan door plastisch chirurgen in opleiding en specialisten (zowel plastisch chirurgen, orthopedisch chirurgen of traumachirurgen) met bijzondere aandacht voor de hand- en polschirurgie.

Mick Kreulen

Handchirurg/Coordinator

Jan van Loon

Handchirurg/Coordinator

Menno Huikeshoven

Kalam Ahmed

Plastisch Chirurg

Joost Staudt

Plastisch Chirurg

Paris Melis

Plastisch Chirurg

Paul van Zuijlen

Plastisch Chirurg

Toine van Trier

Plastisch Chirurg

Wouter vdr Pot

Plastisch Chirurg