Ons team chirurgen

Op de afdeling Handchirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk werken plastisch chirurgen met een gedegen opleiding en ervaring in de handchirurgie vanuit het belangrijke principe dat handen niet vergevingsgezind zijn en bijzonder serieus genomen moeten worden.

Alle plastisch chirurgen in deze groep hebben eigen bijzondere aandachtsgebieden waarin ze topklinische zorg kunnen bieden. Een aantal van deze plastisch chirurgen hebben de hand- en polschirurgie tot hun bijzondere specialisatie uitgebouwd. Zowel binnen het gehele spectrum hand- en polschirurgie als binnen de bijzondere reconstructies na brandwonden. Hiernaast vindt u een korte profielschets van de plastisch chirurgen die dagelijks op de afdeling Handchirurgie werkzaam zijn.

De afdeling Handchirurgie verzorgd ook de opleiding tot plastisch chirurg met verdiepingsstages in de Hand- en Polschirurgie. Hierdoor wordt de zorg voor uw hand en pols ook bijgestaan door plastisch chirurgen in opleiding.

Mick Kreulen

Handchirurg/Coordinator

Jan van Loon

Handchirurg/Coordinator

Robert de Wijn

Klaske Booij

Paul van Zuijlen

Plastisch Chirurg

Toine van Trier

Plastisch Chirurg