Ulnaropathie ter hoogte van de elleboog

Wat is een ulnaropathie the hoogte van de elleboog?
Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van één van de drie grote zenuwen van de onderarm, de ulnaris zenuw (of nervus ulnaris). De ulnaris zenuw loopt vanaf de binnenkant van de bovenarm via de binnenkant van de elleboog naar de pinkmuis. Ter hoogte van de elleboog kan de zenuw bekneld raken. Dit wordt ook wel het ‘cubital tunnel syndroom’ genoemd. 

Diagnose

Klachten
Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en/of tintelingen van pink en ringvinger. Daarnaast kunnen krachtsverlies, verminderde vaardigheid, pijn en krampen optreden. De uitval van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Ook kunnen de klachten 's nachts optreden.

Oorzaak
Vaak is er geen specifieke reden voor de beknelling te vinden. Soms kunnen er veranderingen zijn opgetreden in de groeve waar de zenuw doorheen loopt bij de elleboog. Bijvoorbeeld na een breuk of een ander letsel. Leunen op de elleboog, herhaald buigen en strekken van de elleboog en overmatig buigen van de elleboog (bijvoorbeeld tijdens het slapen) worden ookb wel in verband gebracht met een ulnaris neuropathie door druk op en rek van de zenuw

Diagnose
Tijdens uw bezoek aan de handchirurg wordt uw hand en elleboog onderzocht. De diagnose wordt bevestigd door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) en/of een echografie. Bij een EMG wordt de functie van de zenuw onderzocht met behulp van kleine stroomstootjes. 

Behandeling

De behandeling
Er is tot nog toe geen goed wetenschappelijk bewijs voor de beste behandeling bij een lichte tot matig ernstige ulnaris neuropathie ter hoogte van de elleboog (wisselende klachten van tintelingen en lichte zwakte). In de praktijk wordt in overleg met u eerst gekozen voor een conservatieve behandeling met adviezen om druk op en rek van de zenuw te vermijden door het geven van houdingsadviezen, leefregels en eventuele aanpassingen op het werk. De handtherapeut, verbonden aan het handenspreekuur, kan u hierin desgewenst begeleiden. In voorkomende gevallen kunnen ook ontstekingsremmende medicatie bijdragen aan het herstel van de zenuw. Een deel van de patiënten behoudt klachten of heeft zelfs toename van de verschijnselen. Bij uitblijven van een gunstig effect van conservatieve behandeling kan de zenuw operatief worden bevrijdt van de beknelling ter hoogte van de elleboog. Bij patiënten met ernstige klachten en toenemende spierzwakte wordt vaak meteen gekozen voor een operatieve behandeling.

Herstel na operatie
De operatie vindt plaats in dagbehandeling en duurt ongeveer een half uur. Via een kleine snede aan de binnenkant van de elleboog is de zenuw bevrijdt van de beknelling. U gaat naar huis met uw elleboog in een drukverband. Na drie weken mag de elleboog weer gewoon gebruikt worden.

Te verwachten resultaat
De klachten zijn nooit meteen helemaal weg na de operatie. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan het 3 tot 9 maanden duren voordat het eindresultaat bereikt is. Het doel is om een goed herstel van de functie van de ulnariszenuw te bereiken waardoor uw klachten verdwijnen. 

Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of wondinfectie. Deze complicaties komen echter zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden. Tegenvallend kunnen terugkerende klachten of een gevoelig litteken zijn. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg en handtherapeut totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.