Dupuytren

Wat is de ziekte van Dupuytren?
De ziekte van Dupuytren is een veel voorkomende aandoening van de hand. Het wordt veroorzaakt door een toename en verdikking van het bindweefsel in de handpalm en/of vingers waardoor zich strengen en onderhuidse knobbels vormen. Deze strengen worden nogal eens abusievelijk voor pezen gehouden, maar dat is niet juist. De strengen kunnen niet kwaadaardig worden, maar wel de vingers kromtrekken en pijn of blijvende stijfheid van de gewrichten veroorzaken.

Diagnose

Klachten
Aanvankelijk is er sprake van knobbels of intrekkingen in de handpalm. Deze zijn meestal pijnloos maar kunnen ook een hinderlijk gevoel geven bij het gebruik van de hand. Vooral de pink en de ringvinger zijn aangedaan. Langzaam vormen zich de Dupuytren-strengen en kan er een strekbeperking van de vingers optreden. Dit kan in ernstige gevallen leiden tot blijvende stijfheid van de vingergewrichten.

Dupuytren
Oorzaak
De oorzaak van Dupuytren is nog niet geheel opgehelderd, maar er zijn sterke aanwijzingen voor een genetische oorsprong. Veel patiënten hebben familieleden met dezelfde aandoening. Het komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en ook vooral bij Noord-Europese volkeren.

Diagnose
Tijdens uw bezoek aan de handchirurg kan de diagnose direkt gesteld worden met het onderzoek van uw vingers en hand.

Behandeling

Als er geen strekbeperking van de vingers is en het verdikte bindweefsel geen hinder geeft is geen behandeling nodig. Als wel een behandeling gewenst is, zijn er verschillende mogelijkheden die individueel op de patiënt en de ernst van de aandoening worden afgestemd. Deze mogelijkheden zal uw handchirurg tijdens uw bezoek aan de afdeling met u bespreken.

Een zgn. naaldbehandeling is vooral geschikt als een operatie ongewenst is bij een enkelvoudige duidelijke streng en een kromstand van de vinger waarbij de kleinere gewrichten slechts beperkt betrokken zijn. Het is een poliklinische behandeling onder plaatselijke verdoving. U krijgt geen hechtingen en enkel een verband om de hand waarin zich na de behandeling meerdere prikgaatjes bevinden.

Een Dupuytren operatie wordt onder verdoving van de gehele arm (okselprik) of onder algehele narcose uitgevoerd. U kan dezelfde dag weer naar huis. Door middel van verschillende zigzag verlopende sneden wordt het aangetaste weefsel uit de hand verwijderd. De wond wordt gesloten met hechtingen die na ongeveer veertien dagen weer verwijderd moeten worden. In sommige gevallen is een uitgebreider operatie nodig waarbij huidtransplantaten gebruikt worden en de vingers gespalkt worden. Uw handchirurg zal u dit goed uitleggen.

Herstel na operatie
Na de operatie heeft u een drukverband om de hand en geopereerde vingers. Na enkele dagen mag dit verband verwijderd worden en kan vervangen door een luchtiger verband. U hoeft dan ook geen mitella meer te dragen. Als de hechtingen zijn verwijderd kunt u de hand weer gebruiken. Het litteken kan in sommige gevallen een tijdje korstvorming geven. In sommige gevallen is er door de langdurige kromstand van de vingers een stijfheid van de gewrichten opgetreden zodat het noodzakelijk kan zijn dat de nabehandeling wordt gecombineerd met fysiotherapie en/of een spalkbehandeling.

Te verwachten resultaat 
Operatieve behandeling is geen garantie dat de ziekte niet terug kan komen. Ondanks zorgvuldige verwijdering van het aangetaste weefsel kan de ziekte weer in hetzelfde gebied of ook in andere delen van de hand ontstaan. Het kan dus zijn dat de operatie in de toekomst weer nodig is. Indien een vinger erg lang krom heeft gestaan kan niet gegarandeerd worden dat de vinger weer helemaal recht komt na de operatie.

Complicaties
Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing, infectie en weefselversterf. Het gevoel in de vingers kan tijdelijk verstoord zijn. In een heel zeldzaam geval zijn de gevoelszenuwen van de vingers bij operatieve behandeling dermate beschadigd dat de gevoelsstoornis blijvend is. Een niet veel voorkomende complicatie in de handchirurgie is dystrofie. De symptomen bestaan uit een combinatie van pijn, zwelling, verkleuring en stijfheid van de vingers die optreedt na de operatieve behandeling. De afwijking is moeilijk te behandelen maar dient vroegtijdig onderkent te worden om adequaat aangepakt te kunnen worden.