Nagelbedletsel

Op het laatste vingerkootje ligt het nagelbed met daar overheen de nagel. Zowel cosmetisch als functioneel een belangrijk onderdeel van de vinger. De nagel en het nagelbed zijn heel vaak betrokken bij letsels aan de vingertop. De meest bekende zijn natuurijk de vinger tussen de deur en de klap met de hamer.
Bij letsel van het nagelbed kunnen ook de nagelwal (huid rondom de nagel), het vingerkootje en de strekpees van de vinger beschadigd zijn. Het is belangrijk om dit goed te beoordelen om problemen na genezing te voorkomen.

Diagnose

Oorzaak
Verreweg de meest bekende oorzaak is een direkte klap op de nagel. Maar ook het beklemd zitten van de vingertop en scherpe vingertop- en nagelletsels komen heel vaak voor en kunnen het nagelbed beschadigen.

Diagnose
Een direkte klap of beknelling kan een bloeduitstorting onder de nagel veroorzaken, een subunguaal haematoom. Dat geeft een pijnlijk kloppend gevoel. Bij groter letsel is ook de nagelwal beschadigd en de huid van de vingertop gebarsten.
Als de bloeduitstorting groter is dan de helft van het nageloppervlak, wordt de verdenking op letsel van het nagelbed groot (foto links). Een röntgenfoto is nodig om het onderliggende bot te beoordelen. Beschadiging van het nagelbed zal de uitgroei van de nagel verstoren. Soms alleen cosmetisch ontsierend maar het kan ook een gespleten of pijnlijke nagelgroei veroorzaken (foto rechts). Nagelbedletsel moet gerepareerd worden om dit te voorkomen.
En ander probleem kan optreden als een deel van het nagelbed door het letsel verdwenen is. Ook nu zal de nagelgroei verstoord raken (zgn. "haaknagel") en is een goede beoordeling van het letsel m.b.t. de nagelgroei belangrijk.

nagelbedletselsweb

Behandeling

Een kleine acute bloeduitstorting onder de nagel kan pijnloos ontlast worden met een speciaal nagelboortje. Dit om de druk op het nagelbed en de pijn te verminderen. Als er geen verdenking is op nagelbedletsel, botbreuk of peesletsel is er geen verdere behandeling nodig. Het kan zijn dat de nagel (gedeeltelijk) los komt te zitten.
Bij verdenking op nagelbedletsel (door de aard van het letsel, de grootte van het haematoom, etc.) dient de nagel verwijderd te worden om het nagelbed te beoordelen. Bot- en peesletsel dienen te worden uitgesloten en vervolgens kan het letsel hersteld worden.

Operatie
Letsel van het nagelbed moet liefst kort na het letsel geopereerd worden onder plaatselijke verdoving. De nagel wordt verwijderd en het nagelbed gerepareerd met heel kleine hechtingen. Na repareren van het nagelbed wordt de nagel indien mogelijk weer teruggeplaatst om als 'tijdelijk spalkje' te dienen.
Als er een bijkomende botbreuk of peesletsel is dienen deze uiteraard ook behandeld te worden. Uw handchirurg kan dit goed beoordelen.
nagelbedletselweb
Te verwachten resultaat
Het herstel van de nagel is afhankelijk van de grootte van het letsel, het gedeelte van het nagelbed dat kapot is en de mogelijkheid om het weer anatomisch te repareren. Het te verwachten resultaat in uw situatie zal uitgebreid met u besproken worden door de handchirurg. Het kan, afhankelijk van de leeftijd, 4 tot 6 maanden duren voordat een nieuwe nagel volledig is uitgegroeid.

Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of een wondinfectie. Een rustige wondgenezing is belangrijk voor het herstel. Beperkte doorbloeding door het letsel van de vinger kan weefselversterf veroorzaken. Ondanks goede begeleiding kan de vingertop langdurig gezwollen en stijf blijven. Het aspect van de nieuwe nagel kan gewijzigd zijn door het beschadigde nagelbed. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.