SL bandletsel in de pols

Scapholunaire ligament letsel / SL-dissociatie
De pols is een complex gewricht met een bijzondere beweeglijkheid en stabiliteit. Het polsgewricht bestaat uit acht kleine botjes die met bandjes met elkaar verbonden zijn. Het bandje dat het Scaphoïd botje met het Lunatum botje verbind (het SL bandje) kan scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. De werking van het polsgewricht kan pijnlijk worden en verstoord raken.

Diagnose

Klachten
De pols is direct na het letsel pijnlijk en gezwollen. Op een röntgenfoto is vaak niets te zien. Ondanks rust blijft de pijn bestaan en soms kan ook pijnlijke klik in de pols gevoeld worden. Door de scheur in het bandje ontstaat een abnormale beweeglijkheid van de polsbotjes. Verraderlijk is dat de pijn soms spontaan met rust kan verdwijnen en vervolgens veel (tot soms jaren) later weer terug kan komen door het langdurig verstoord bewegen van de polsbotjes.

Oorzaak
Een val op de uitgestrekte hand is de meest klassieke oorzaak, maar elke ongelukkige val op de pols kan bandletsel veroorzaken. Het SL-bandje kan ook scheuren in combinatie met een botbreuk van een polsbotje of het spaakbeen (distale radiusfractuur)

Diagnose
Direct na het letsel is vaak niks te zien op de röntgenfoto's. Als de pols ondanks rust pijnlijk blijft is verder onderzoek door de handchirurg nodig. Nieuwe foto's en/of een kijkoperatie kan nodig zijn om de diagnose te stellen. Pas in een later stadium is er een te grote ruimte tussen de botjes te zien.
SL letsel

Behandeling

Letsel van het SL-bandje moet hersteld worden. Er zijn verschillende manieren om het bandje te repareren, te verstevigen of een nieuw bandje te maken. Dit hangt af van de ernst van het letsel en de duur dat het al bestaat.
1. Als het letsel op tijd ontdekt wordt kan het nog gehecht worden of teruggeplaatst met een botankertje.
2. Als het gescheurde SL-bandje van slechte kwaliteit is kan een nieuw bandje gemaakt worden met een pees ("Brunelliplastiek").
3. Herstel van het bandje heeft geen zin meer als het letsel al vele jaren bestaat en er ook slijtage van de polsbotjes is opgetreden ("SLAC wrist"). Er is dan een andere behandeling nodig om u van de pijn af te helpen. Uw handchirurg zal de opties met u doornemen.

Te verwachten resultaat
De behandeling beoogt een herstel van de positie en beweeglijkheid van de polsbotjes ten opzichte van elkaar. Herstel van stabiliteit en een pijnvrije beweeglijkheid van de pols hangt af van de ernst van het letsel, de duur dat het al bestaat, bijkomend bot/gewrichtsletsel en de wijze van behandeling. Het te verwachten resultaat in uw situatie zal uitgebreid met u besproken worden. Voor de begeleiding van het herstel is een handtherapeut nodig.

Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of een wondinfectie. Deze zijn zeldzaam. Na elke operatie van het polsgewricht kan langdurige stijfheid optreden waarvoor u handtherapie nodig heeft. In sommige gevallen kan bij zware belasting de pols ook gevoelig blijven.
Na elk gewrichtsletsel kan op de langere termijn vervroegde slijtage optreden. Enige bewegingsbeperking en verlies van knijpkracht is gebruikelijk maar mag de functionele inzetbaarheid van de hand niet beperken. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.