Skiduim

UCL-letsel van de duim (skiduim)
Een skiduim is een acuut letsel van de gewrichtsband aan de binnenzijde van het middelste duimgewricht. Het gewricht kan daarbij gezwollen, instabiel en pijnlijk worden waardoor het gebruik van de duim fors beperkt wordt. Met het bandletsel kan een klein botfragment afgebroken zijn van het eerste kootje van de duim.
Er worden ook andere namen gebruikt zoals “gamekeepers thumb” of “jachtopzienersduim”. Deze termen zijn niet juist en verwijzen naar een andere diagnose waarbij het gewricht instabiel wordt door een chronische oprekking van de gewrichtsbanden.

Diagnose

skiduimserie
Het duimgewricht is gezwollen en pijnlijk (vooral bij beweging). De beweeglijkheid en kracht van de duim zijn verminderd. De pijn zit vooral aan de binnenzijde van het gewricht. Soms kunnen er ook tintelingen optreden.

Oorzaak
Bij een val op de hand waarbij de duim abrupt opzij wordt getrokken kan de gewrichtsband aan de binnenkant van de duim scheuren (het zgn. Ulnaire Collaterale Ligament of UCL) met of zonder afbreken van een klein botfragment. Het meest berucht hierbij is een val met een hockeystick, tennisracket, bezemsteel of skistok in de hand (vandaar de naam: "skiduim")

Diagnose
In alle gevallen dient een röntgenfoto gemaakt te worden om te kijken of er ook een botfragment afgebroken is van het eerste kootje van de duim.
De stabiliteit van het gewricht dient goed getest te worden in verschillende posities. Desnoods onder verdoving of een aantal dagen na het letsel als de pijn en zwelling wat gezakt is om het beter te kunnen beoordelen.
Afhankelijk van de stabiliteit van het gewricht en/of aanwezigheid van een botbreuk wordt de beste behandeling met u besproken en direkt gestart.

Behandeling

Gedeeltelijke letsels van de gewrichtsband (UCL) zonder instabiliteit kunnen behandeld worden met een gipsperiode van (meestal) vier weken met aansluitend handtherapie om de beweeglijkheid en stabiliteit te helpen herstellen.

In de volgende gevallen wordt een chirurgisch herstel uitgevoerd:
- 'skiduimen' met een open wond (zeldzaam)
- verdenking op volledige afscheuring van de gewrichtsband
- verplaatsing van een groot afgebroken botfragment op de röntgenfoto.

Te verwachten resultaat
De behandeling beoogt een optimale genezing van de gescheurde gewrichtsband met goede stabiliteit en beweeglijkheid van een pijnvrij duimgewricht. In welke mate dit bereikt kan worden hangt erg af van de ernst van het letsel, bijkomend bot/gewrichtsletsel en de wijze van behandeling. Het te verwachten resultaat in uw situatie zal met u besproken worden. Het is wenselijk om voor de begeleiding van het herstel een handtherapeut in te schakelen.

Complicaties
Zowel na behandeling van een skiduim met of zonder operatie kunnen complicaties optreden. Vooral blijvende pijn, instabiliteit of juist stijfheid, buigbeperking en krachtsverlies van de duim zijn belangrijk. Gelukkig komt dit bij een tijdige en adequate behandeling weinig voor.
Het kan zijn dat bij onvoldoende resultaat van een conservatieve behandeling alsnog een operatie nodig is om het beoogde resultaat te bereiken. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.