Polsartrodese

Wat is een 'Pols artrodese'?
Een polsartrodese is de naam voor een operatie waarbij de pols geheel vastgezet wordt met behulp van een plaat en schroeven. De pols doet dan geen pijn meer maar kan ook niet meer bewegen. U kunt uw onderarm nog wel draaien.

Waarom krijgt u een polsartrodese?

Indicatie
Pijn! Vrijwel de enige reden om de pols vast te zetten is een chronische onbehandelbare pijn die veroorzaakt wordt door een beschadiging in het gewricht die niet meer te herstellen is.

Oorzaak
1. Slijtage van het gehele polsgewricht
2. Operaties in het polsgewricht in het verleden met onvoldoende resultaat
3. Een ongeval met ernstige onherstelbare schade van het polsgewricht (meestal i.c.m. een ernstige radiusfractuur).

Alternatieven
Tijdens uw bezoek aan de handchirurg wordt uw pols onderzocht. De aandoening is goed zichtbaar op röntgenfoto's die direkt bij uw eerste bezoek gemaakt kunnen worden.
Bij een pijnlijke, onherstelbare schade in de pols zijn er vaak ook andere operaties beschikbaar. Dit hangt af van de ernst en locatie van de beschadiging en natuurlijk uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen is een aanvullende CT-scan nodig om de beschikbare behandelingen in kaart te brengen. Uw handchirurg zal de voor- en nadelen van alle beschikbare opties met u doornemen en samen met u de beste keuze voor uw situatie maken.

Operaties voor een pijnlijke, onherstelbare schade in het polsgewricht
1. Het verwijderen van de beschadigde onderdelen (bv. proximale rij carpectomie)
2. Het vervangen van de beschadigde onderdelen (een gedeeltelijke of volledige polsprothese)
3. Het vastzetten van de beschadigde onderdelen (het gedeeltelijk of geheel vastzetten van de pols)

Na de operatie

Herstel na operatie
De operatie vindt in principe plaats in dagbehandeling. U gaat naar huis met uw pols in een gipsverband en een mitella. Na één week wordt het gips vervangen door een afneembare spalk. Soms is begeleiding van de handtherapeut wenselijk om de bewegingen van de vingers en onderarm weer optimaal te herstellen. De wond is na twee weken genezen. In de meeste gevallen heeft u hechtingen die vanzelf oplossen.

Te verwachten resultaat
De klachten zijn nooit meteen weg na de operatie. Het kan 6 tot 8 weken duren voordat het polsgewricht goed vastgroeit, en wel 3 tot 6 maanden voordat het eindresultaat bereikt is. Het doel is om een goede pijnvermindering tot volledige afwezigheid van de pijn te bereiken met zoveel mogelijk inzetbaarheid van de betreffende hand.

Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of wondinfectie. Deze complicaties komen weinig voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden. In sommige gevallen kan het niet goed vastgroeien van de pols een probleem opleveren waarvoor een nieuwe operatie nodig is. Het uitschakelen en vastzetten van het gewricht is geen zekere garantie dat alle pijn verdwenen zal zijn. Tegenvallend kan een resterende pijn zijn. Soms hebben patiënten last van de plaat en schroeven en dienen deze weer verwijderd te worden. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg en handtherapeut totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.