LCTH artrodese

Wat is een 'LCTH artrodese'?
Een LCTH artrodese (of 'Four corner' artrodese) is de naam voor een operatie waarbij de pols gedeeltelijk vastgezet wordt.
Het Scaphoideum botje wordt uit de pols verwijderd en vier andere polsbotjes worden aan elkaar vastgezet; het Lunatum, het Capitatum, het Triquetrum en het Hamatum (Vandaar de afkorting: LCTH). De reden voor een dergelijke operatie is om een chronische pijn te behandelen die veroorzaakt wordt door een beschadiging in het polsgewricht die niet meer te herstellen is. Dit betekent wel dat het gewricht minder goed zal kunnen bewegen.

Waarom krijgt u een LCTH artrodese?

Indicatie
Pijn! Vrijwel de enige reden om de pols gedeeltelijk vast te zetten is een chronische onbehandelbare pijn die veroorzaakt wordt door een beschadiging in het gewricht die niet meer te herstellen is. De pijn zit meestal aan de duimzijde of meer in het midden van de pols.

Oorzaak
1.
Één van de betreffende polsbotjes is onherstelbaar kapot door een recent of oud ongeval, of door een eerdere operatie. Het Scaphoïdeum botje aan de duimzijde van de pols is hier het meest berucht om.
2.
Slijtage van het gewricht rond het Scaphoïdeum botje vaak met inzakking van de pols (zgn. SNAC- of SLAC-wrist). Meestal als gevolg van een oude breuk of een oud bandletsel (zie SL-bandletsel). Slijtage is niet meer te herstellen.

Alternatieven
Tijdens uw bezoek aan de handchirurg wordt uw pols onderzocht. De aandoening is goed zichtbaar op röntgenfoto's die direkt bij uw eerste bezoek gemaakt kunnen worden.
Bij een pijnlijke, onherstelbare schade in de pols zijn er vaak ook andere operaties beschikbaar. Dit hangt af van de ernst en locatie van de beschadiging en natuurlijk uw persoonlijke situatie. Een LCTH-artrodese is alleen mogelijk als de achterblijvende gewrichten onbeschadigd zijn. In sommige gevallen is een aanvullende CT-scan nodig om de beschikbare behandelingen in kaart te brengen. Uw handchirurg zal de voor- en nadelen van alle beschikbare opties met u doornemen en samen met u de beste keuze voor uw situatie maken.

Operaties voor een pijnlijke, onherstelbare schade in het polsgewricht
1. Het verwijderen van de beschadigde onderdelen (bv. proximale rij carpectomie)
2. Het vervangen van de beschadigde onderdelen (een gedeeltelijke of volledige polsprothese)
3. Het vastzetten van de beschadigde onderdelen (het gedeeltelijk of geheel vastzetten van de pols)

Na de operatie

Herstel na operatie
De operatie vindt in principe plaats in dagbehandeling. U gaat naar huis met uw pols in een gipsverband en een mitella. Na één week wordt het gips vervangen. Afhankelijk van de gevolgde operatietechniek blijft uw pols één tot zes weken in het gips. Als het gips verwijderd wordt kan de nabehandeling beginnen onder begeleiding van de handtherapeut. U krijgt dan een afneembare spalk. In de meeste gevallen heeft u hechtingen die vanzelf oplossen. Afhankelijk van de gevolgde operatietechniek kan een tweede operatie nodig zijn om de pennen te verwijderen waar de botjes mee zijn vastgezet.

Te verwachten resultaat
De klachten zijn nooit meteen weg na de operatie. Als het operatiegebied genezen is zullen de pezen/spieren, kapsels en achtergebleven gewrichten van de pols nog moeten wennen aan de nieuwe situatie en pijnklachten kunnen geven bij gebruik. Het kan 3 tot 9 maanden duren voordat het eindresultaat bereikt is. Het doel is om een goede pijnvermindering tot volledige afwezigheid van de pijn te bereiken met behoud van zoveel mogelijk beweeglijkheid en kracht van het overgebleven polsgewricht.

Complicaties
Bij elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of wondinfectie. Deze complicaties komen weinig voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden. In sommige gevallen kan het niet goed vastgroeien van de vier polsbotjes een probleem opleveren waarvoor een nieuwe operatie nodig is. Tegenvallend kan een resterende pijn zijn of een beperkte beweeglijkheid. U wordt onder controle gehouden door de handchirurg en handtherapeut totdat we er zeker van zijn dat uw genezing optimaal verloopt en er geen problemen meer kunnen optreden.