Arm & Pols

Uw hand beweegt op uw pols en onderarm. De onderarm bestaat uit twee botten (radius en ulna) met onderlinge gewrichten, en vooral uit maar liefst 28 spieren aangestuurd door 3 zenuwen die de complexe beweeglijkheid van pols en hand aansturen.
De pols is het meest ingewikkelde gewrichtencomplex in ons lichaam. Het uiteinde van de onderarmsbotten vormen samen met 8 kleine polsbotjes een complex systeem van om elkaar heen draaiende gewrichten waar de middenhand op beweegt. Een kwetsbaar en weinig vergevingsgezind systeem. Letsel van de pols en onderarm heeft een groot risico op stijfheid of juist instabiliteit en beperking van de hand- en polsfunctie. De arm en pols vereisen een behandeling met zorg en expertise.

Deze website bevat informatie over de volgende aandoeningen in de onderarm en pols:

(na) botbreuken / fracturen in de pols en onderarm
>> gebroken arm / pols (distale radius)
>> distale radius reconstructie
>> gebroken scaphoïdeum polsbotje
>> scaphoïdeum reconstructie

bandletsels en instabiliteit van de pols
>> polsbotjes uit de kom
>> SL bandletsel
>> Brunelliplastiek
>> TFCC bandletsel
>> Midcarpale instabiliteit
>> kijkoperatie / artroscopie van de pols

slijtage / artrose en de pols
>> reuma
>> totale polsprothese
>> totale ulnakopprothese
>> ulnocarpal abutment syndroom
>> polsartrodese
>> LCTH artrodese
>> proximale rij carpectomie
>> de ziekte van Kienböck / lunatomalacie
>> pisiformectomie
>> carpal bossing
>> duimbasisartrose

pees aandoeningen in de onderarm
>> peesletsels
>> peestranspositie
>> peesontstekingen / tendinitis

zenuw aandoeningen in de pols en onderarm
>> zenuwletsel
>> zenuwreconstructie
>> carpaal tunnelsyndroom
>> ulnaropathie ter hoogte van de elleboog
>> ulnaropathie ter hoogte van de pols
>> pronator teres syndroom / n.interosseus anterior syndroom
>> radial tunnel syndroom
>> dystrofie

overige
>> polsganglion