Aandoeningen

Deze website bevat een grote hoeveelheid informatie over de meest voorkomende aandoeningen van de hand en pols.

De informatie is alleen bedoeld ter voorlichting en toelichting op de betreffende aandoening en behandeling. De informatie is niet bedoeld om een diagnose of behandeling te stellen. De website is geenszins een vervanging van een consult bij de handchirurg of handtherapeut.

DISCLAIMER
De informatie en protocollen op deze website zijn gemaakt door de handchirurgen, handtherapeuten en gipsmeesters van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk samen met de handtherapeuten van de praktijk 4Hands te Amsterdam. De informatie bevat zoveel mogelijk op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Afwijken van de aanbevelingen kan noodzakelijk zijn als de situatie van de patiënt dat vereist.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De makers van de website en de afdeling handchirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en adviezen op deze website.

COPYRIGHT
Het auteursrecht op de informatie op deze website berust bij de afdeling handchirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk of bij derden welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook en/of verspreiden ervan is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling handchirurgie van het RKZ.